Người đàn ông hành vi chửi bới, xúc phạm và thậm chí còn nhổ nước bọt vào mặt một chiến sĩ Công an.

Người đàn ông hành vi chửi bới, xúc phạm và thậm chí còn nhổ nước bọt vào mặt một chiến sĩ Công an.

untitled-120

Nguồn: Internet