lm-giuse-dinh-huu-thoai-dam-lam-khong-dam-chiu-4
😛😛😛 (Lại chiêu bài hack Fb🤣) Chuyện linh mục Giuse Đinh Hữu Thoại, DCCT Việt Nam dùng fb cá nhân để xuyên tạc, nói xấu chế độ không ai là không biết. Và trên thực tế, xung quanh những thông tin sai sự thật, có nội dung kích động, chống đối chế độ, nhà nước […]