thu-linh-duy-nhat-gioi-xong-pha-tran-mac-3
1. TRIỀU ĐẠI MẠNH PHỤ THUỘC VÀO THỦ LĨNH TRẬN MẠC Lịch sử nhân loại, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây cho thấy, sự rực sáng của triều đại phụ thuộc trực tiếp vào tài năng của người đứng đầu. Tất cả các triều đại huy hoàng đều được lập nên bởi các […]
y-chinh-phu-va-long-dan-ve-mua-va-tiem-3
1. CHỢT NHỚ VỀ CHUYỆN SÓI GỬI CHÂN Ngay từ đầu Chính phủ Việt Nam (VN) hoàn toàn không ngỏ ý mua Vero Cell Trung Quốc (TQ). Tưởng chỉ có 500 000 liều Vero Cell TQ về vào 20/6/2021 để tiêm cho người TQ làm việc tại VN, người VN có nhu cầu sang TQ, […]