1. TRIỀU ĐẠI MẠNH PHỤ THUỘC VÀO THỦ LĨNH TRẬN MẠC

Lịch sử nhân loại, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây cho thấy, sự rực sáng của triều đại phụ thuộc trực tiếp vào tài năng của người đứng đầu. Tất cả các triều đại huy hoàng đều được lập nên bởi các bậc cái thế. Họ không chỉ là những tài năng ngồi trong trướng quyết định thắng bại ngoài ngàn dặm, mà họ phải là những thủ lĩnh đích thân xông pha trận mạc.

2. THIẾU MỘT THỦ LĨNH DUY NHẤT GIỎI XÔNG PHA TRẬN MẠC

Đại dịch Covid đã làm bộc lộ nhiều khiếm khuyết trầm trọng của bộ máy quản trị quốc gia. Trong đó:
– Không tuân thủ từ trên xuống dưới. Tồn tại sự cát cứ ở các địa phương.
– Các cấp chỉ huy không chuyên nghiệp. Không thể có một đội quân tinh nhuệ, khi các cấp chỉ huy không tinh nhuệ.
– Nhiều tướng mà không có soái.
– Thiếu một thủ lĩnh xông pha trận mạc.

3. KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC KHÔNG PHẢI LÀ CHIA NHỎ QUYỀN LỰC

Kiểm soát quyền lực phải bằng luật pháp chứ không phải bằng cách chia nhỏ quyền lực cho nhiều người. Chia nhỏ quyền lực sẽ cào bằng tài năng, bắt ai cũng chỉ tài năng bé nhỏ như nhau. Nhà thấp không dành cho người khổng lồ. Cào bằng giàu có, cào bằng nghèo khó, cào bằng tài năng – đều là những gông cùm trói buộc sự tiến bộ xã hội.

Lúc lâm trận nguy nan là lúc thủ lĩnh phải dấn thân lên phía trước. Bộ máy quản trị quốc gia cần một thủ lĩnh duy nhất, giỏi xông pha trận mạc. Một thủ lĩnh không nhiều diễn văn, chỉ hành động.

Chừng nào chưa có một thủ lĩnh duy nhất giỏi xông pha trận mạc thì chừng đó đừng nghĩ đến thay đổi đột phá vị thế.

Nguồn: Tổng hợp